FAQ

BIUROWE

I. O nas

Jako rodzinne przedsiębiorstwo stanowimy ambitny i kreatywny zespół łączący doświadczenie i nowoczesność. Zawsze śmiało podchodzimy do stawianych przed nami zadań. Pragnąc jak najlepiej służyć swoim klientom na każdym etapie podejmowanych przedsięwzięć, cechuje nas rzetelność i oddanie dla wszelkiego rodzaju wyzwań projektowych.

Pracownia oferuje pełen zakres usług obejmujący przygotowanie wstępnych analiz i prac koncepcyjnych, przeprowadzenie procedur formalnych, sporządzenie kompleksowych, wielobranżowych opracowań projektowych będących podstawą efektywnego procesu budowlanego.

Ponadto jako architekci bierzemy aktywny udział w czasie realizacji zamierzeń inwestycyjnych, a pełniąc nadzór nad wykonywanymi pracami, dążymy do osiągnięcia zamierzonego efektu końcowego. Daje to gwarancję satysfakcji zarówno dla inwestorów, jak również użytkowników tworzonej przestrzeni architektonicznej.

II. Co jest w naszej ofercie

Oferta dla każdego Inwestora obejmuje:

Projekt koncepcyjny;

-
Projekt zagospodarowania terenu;

-
Projekt architektoniczno-budowlany; (wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę)

-
Projekt techniczny; (w zależności od potrzeb)

-
Bryłę 3D lub pełną wizualizację projektu;

Cena projektu każdorazowo ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od stopnia skomplikowania obiektu i jego funkcji, koniecznych i wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń, czy opinii: sanitarnych, ppoż. itp.

Na przykładzie domu jednorodzinnego szytego „na miarę” średnia cena za m² wynosi od 110 – 120 zł /netto. Cena podstawowa zawiera: projekt koncepcyjny, projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany wraz z opisem technicznym, podstawowym zestawieniem materiałowym oraz reprezentowanie inwestora w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Cena projektu technicznego obejmującego projekty branżowe: konstrukcje, schematy instalacyjne: wod-kan, c.o., gaz oraz prąd jest ustalana indywidualnie. Przykładowo dla projektu domu jednorodzinnego kształtuje się ona średnio za m² 50 - 60 zł /netto.

W zależności od potrzeb wykonamy pełną wizualizację obiektu oraz działki. Cena jest ustalana indywidualnie i zależna jest od rodzaju obiektu i szczegółowości graficznej. Zaczyna się od 1500 zł za 2 ujęcia charakterystyczne obiektu.

Ponadto mając pełne uprawnienia architektoniczne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, podejmujemy się pełnienia funkcji kierownika budowy czy nadzoru autorskiego.

Cena za pełnienie funkcji kierownika budowy każdorazowo ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od rodzaju inwestycji. W przypadku pełnienia nadzoru autorskiego, jednorazowa wizyta na budowie kosztuje 400 zł.

III. Co potrzebujemy od inwestora

Materiały wyjściowe niezbędne do rozpoczęcia współpracy to :

Aktualna mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę;

Badania geotechniczne oraz warunki posadowienia budynku sporządzone przez uprawnionego inżyniera geologa; (w zależności od potrzeb i skomplikowania warunków gruntowych wynikających z zakwalifikowania ich do odpowiedniej kategorii geotechnicznej)

Dane firmy:

Studio Projektowe K2 Architekci Marek Kania

ul. Krakowska 5

32-300 Olkusz

NIP: 6371155734